Bilindiği gibi birçok ülkede ulusal kapasitenin yaratılması ve güçlendirilmesi üniversitelerin öncülüğünde yürüyor. Çok uluslu büyük bilişim şirketlerinin güvenlik hizmetlerinin yanı sıra, Türkiye'de siber güvenlik ile ilgili yürütülen araştırma projelerinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi ön sıralarda yer alıyorlar. ABD'ye yerleşmiş ve MIT'den master ve doktora aldıktan sonrası yaptığı buluşlarla büyük başarı kazanmış olan ODTÜ mezunu Yalçın Ayaslı tarafından üniversiteye bağışlanan Ayaslı Araştırma Merkezi, ODTÜ'deki bu çalışmaların merkezinde bulunuyor. Ayaslı, ODTÜ'deki araştırma merkezinin, siber güvenlik alanında gelişmiş ülkelerin birçok üniversitesine oranla daha yüksek bir teknolojik birikime sahip olduğunu; bu sayede bu kritik alanda Türkiye'de çok önemli bir ulusal kapasite yaratıldığını ifade ediyor. İTÜ'de ise bu çalışmalar Bilişim Enstitüsünün şemsiyesi altında yürütülmekte.